Lärarens anknytning och koncentration

Detta blogginlägg är hämtat ur min bok

Läraren inom mig, 2014:

… jag menar att vi genom ett innehåll kan skapa relationer men också befria eleven från att bli ett objekt i läroprocessen. Jag går så långt att jag talar om en professionell relation mellan lärare och elev där vi inte sätter eleven utan elevens lärande i centrum för att möjliggöra för eleven att agera som aktör och införlivas i läroprocessen som subjekt. Relationerna byggs genom såväl lärarens relation till sitt ämne och relationen till sin undervisning som relation till elevernas lärande och till eleverna om individer och som grupp. Det räcker alltså inte att skapa en relation, Det behövs flera relationer:

  • lärarens relation till sitt ämne

  • lärarens relation till sitt yrke

  • lärarens relation till sitt sätt att undervisa

  • lärarens relation till elevernas olika sätt att lära

  • ( … )

  • lärarens relation till den bok läraren undervisar ur

( … )

Jag har blivit allt mer medveten om att jag måste knyta an till mina innehåll för att eleverna ska kunna göra det.

sid 42 och 43.

Eleven och jag diskuterar illustrationen och textens samspel. Också vi samspelar kring innehållet. Vi lär känna varandra genom det.

Hej HOPP!
Anne-Marie Körling

Det här inlägget postades i Läraryrket och lärarrollen och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.