Vad hoppas vi om tre år?

När det kommer till förändringar i skolan behöver vi det långsiktiga perspektivet. Inte endast vad vi ska göra här och nu, inte heller varför vi ska göra det utan också vad det är vi hoppas se av utveckling när vi fått genomföra förändringen.

När det gäller det som sker i skolan idag, som fungerar, som lärare och elever är trygga med, känner förtrogenhet för och som de inte vill förändra, undersöka vad som sker där och låta det fortsätta vara ett innehåll.

Jag brukar tänka:

  • vad för slags lärare är jag om tre år?
  • vad påverkar min lärargärning och vad tror jag kommer att påverka min profession?
  • vad måste jag försvara då det gäller mitt yrke?
  • därtill kommer de följdfrågor som hör ihop med varför, när, vem osv

Detta är ingen färdigt inlägg.

Hej HOPP!

Anne-Marie Körling

 

Det här inlägget postades i Visionerna. Bokmärk permalänken.