Dagens ord ur dagstidningen den 10 november 2020:

Dagens ord ur Dagens Nyheter är dessa. Se tidigare blogginlägg om hur du gör undervisning där du ger eleverna ord och låter dem möta dem utan att villkora något alls.

Upptäck orden. Och fråga om tre ord som väcker din nyfikenhet. Om du är lärare så pröva själv…

 • årsskiftet

 • lagförs

 • magstarkt

 • snoozande

 • vapendragare

 • total

 • ombord

 • silverskatt

 • inlåst

 • hela

 • minimalt

 • klumpig

 • rampljuset

 • ursäkt

 • ointressant

 • stilla

 • prisa

 • bön

 • flamsig

 • presentböcker

 • slänggunga

 • själ

Så här gör du. Minns att skolan är generös. Låt eleverna möta orden och prata om dem. Repetition från tidigare blogginlägg:

Cirkulär undervisningsaktivitet (modell att härma):

 • Läraren: Jag läser alla ord högt
 • Eleverna: eleverna får härma (oavsett årskurs)
 • Läraren: jag säger att dessa tre ord gjorde mig nyfiken: lönnlöven, pizzasnäckor och marginal.
 • Eleverna: Jag ger eleverna samma möjlighet, två och två för de diskutera tre ord de blev intresserade av – två minuters samtal
 • Gemensamt i klassrummet: Återför till helklass och orden får återigen berättas om inför alla
 • Läraren: Jag säger: Ett ord jag skulle ta bort är herre. Jag ger en förklaring till varför:
 • Eleverna: Eleverna får diskutera ett ord de vill ta bort och varför. Två och två i samtal om ca 90 sekunder.
 • Gemensamt i klassrummet: Vilket ord skulle vi ta bort?
 • Läraren: Jag säger: Om jag fick fråga någon om skulle jag fråga om ordet ”upptåg”.
 • Eleverna: Två och två: Härma meningen ”Om jag fick fråga någon skulle jag fråga om ordet …”

Varje dag nya ord. Varje dag börjar med fokus, gemenskap och samtal. Nytt tillförs. Mina frågor om vad att ta bort, välja tre ord och fråga någon om ett ord handlar inte om värderingar utan om att förnya kontakten med listan av ord. Jag är lika intresserad som eleverna av frågorna och deltar själv genuint och nyfiket.

Vad uppfattar jag av elevaktivitet:

 • eleverna börjar prata om ordens betydelse
 • eleverna börjar diskutera sammansatta ord och varför de finns
 • eleverna blir engagerade då de inte får orden i läxa eller att de måste kunna dem genast
 • eleverna refererar till listan med ord och diskuterar den under skoldagen
 • eleverna ställer frågor om orden
 • eleverna diskuterar bestämd form och varför jag har skrivit i bestämd form
 • eleverna diskuterar hur ord blir till och varför man hittar på ord

Lärarens tanke:

Om mötet med orden inte genast genererar alla samtal eller elevernas intresse behöver du låna ut dina frågor och ditt sätt att närma dig ordförrådet. Över tid förstår eleverna att vi får möta ord. Då ändrar de inställning. Det är en aning förödande med allt vi ger dem för att sedan kräva att de kan. Ordförrådet är gigantiskt. Oändligt. Låt oss upptäcka det.

Skolan är generös. Initialt ger den eleverna något. På längre sikt skulle jag säga att skolan ger värde.

Hej HOPP!

Anne-Marie Körling

Det här inlägget postades i Undervisningen. Bokmärk permalänken.