Min stresslista för hinder av skolans inre arbete

  •  Trassel vid kopieringsmaskinen
  •  Väntan på en dator att sätta sig ned vid och skriva in saker, läsa mail
  •  Ingen uppkoppling, ingen support och långsamt, långsamt i alla program
  •  Kepsdebatten och andra icke pedagogiska frågor som tar all evinnerlig tid
  •  Dragningar utan direkt innehåll, avsaknad av visioner, mer av samma
  •  Gnället från kollegorna som inte vill, inte tänker och inte orkar, pust och stön
  •  Längtan efter pedagogiska diskussioner

Detta med anledning av detta! 

Det här inlägget postades i Läraryrket och lärarrollen. Bokmärk permalänken.