Läroplanen, kursplanerna och vad eleven ska kunna

Läroplanen är samlad. Det betyder att vi kan vända och vrida på dess innehåll och upptäcka att den håller ihop. Det som är ett undervisningsinnehåll kommer också att synas i kunskapskraven.

Det viktigaste är att eleven inte främst ska kunna utan få lära. Det kursplanerna visar är det innehåll som undervisningarna ska ha och varför det är så. Om undervisningens innehåll ges kan vi också följa det lärande som undervisning ska och bör bidra till. När vi alldeles för ensidigt tittar på det eleverna ska kunna finns det en risk att vi inte tittar på vad undervisningen ska innehålla. Det första vi bör göra är att fundera över hur vi kan omsätta innehållet i läroplan och kursplaner i våra klassrum? Det handlar om hur vi undervisar. Det handlar om hur många erbjudanden vi skapar för att möjliggöra för eleven att förstå, lära och utveckla. Det handlar om lärarens undervisning. Vi borde vara mer nyfikna på hur!

 

Det här inlägget postades i Styrdokumenten. Bokmärk permalänken.