Läraren ska

Läroplanen, Lgr 11, s 14

Läraren ska:

 • ta hänsyn till varje enskild individs behov
 • ta hänsyn till varje enskild individs förutsättningar
 • ta hänsyn till varje enskild individs erfarenheter
 • ta hänsyn till varje enskild individs tänkande

Läraren ska:

 • stärka elevens vilja att lära
 • stärka elevens tilltro till den egna förmågan

Läraren ska:

 • ge utrymme för elevens förmåga att skapa själv
 • ge eleven möjlighet att använda olika uttrycksmedel

Läraren ska:

 • stimulera
 • handleda
 • ge särskilt stöd åt elever som har svårigheter

Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att:

 • eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga
 • eleven upplever att kunskap är meningsfull och att utvecklingen går framåt
 • för språk- och kommunikationsutveckling
 • eleverna successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat ansvar
 • till ämnesfördjupning
 • eleven får överblick
 • upplever och förstår sammanhang
 • arbetet bedrivs ämnesövergripande

Lärare ska:

 • samverka med andra lärare för att nå utbildningsmålen

Rörande elevernas ansvar och inflytande ska läraren:

 • utgå från att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt
 • utgå från att alla elever får ett reellt inflytande på arbetsformer
 • utgå från att alla elever får ett reellt inflytande på undervisningens innehåll
 • verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över undervisningen
 • verka för att flickor och pojkar får ett lika stort utrymme i undervisningen
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer
 • tillsammans med eleverna planera undervisningen
 • tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen
 • förbereda för delaktighet för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle
 • förbereda för medansvar som präglar ett demokratiskt samhälle

Det finns många hur att samtala om och diskutera utveckling genom. 

I varje kursplan står att undervisningen ska ge, genom undervisningen, undervisningen ska syfta till. Lärare ska undervisa.

This entry was posted in Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten. Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.