Synliggöra lärarens inre arbete

 

P1240656

Jag tänker alltid undervisning. Undervisningens innehåll och former intresserar mig och har gjort att jag rest ut i världen för att studera den. Jag har besökt undervisande lärare i svenska klassrum och jag har lärt mig mycket genom att delta, studera och resonera.

Det återkommande och det som ska ske med varm rutin hör till relationsskapande; ta i hand, se till och om, använda elevernas namn, ge dem ett utrymme där de känner sig trygga att lära och utmanas. Dessa återkommande rutiner gör att vi kan möta det vi utmanas av, det nya och det som kräver mer av tankeverksamhet, det som kan vara en aning svårare än det vi är bekanta med. Allt detta som kommer med ett gott klassrumsklimat. Förutsättningen för att vi vågar och kan lära oss. Ordning skapas genom att vi samlas kring ett innehåll. Därför är innehållet så viktigt. Att vi skapar det, underhåller det och möjliggör för eleverna att möta det på flera olika sätt.

När det gäller undervisning pratar vi alldeles för lite om det vi lärare själva gör, hur vi undervisar, varför och genom vad.  Vi pratar mer om hur det ska bli och vad som inte blev. Vi talar om bristen och förlorar därför det faktiska innehållet. Vi kan tala mer om hur vi undervisar om våra innehåll och undersöka på hur många sätt vi undervisar, exempelvis om vattnets kretslopp. Undervisning uppstår inte i vakuum, utan uppstår genom pågående samtal om just undervisningen; hur vi undervisar och hur vi själva visar och ger uppmärksamhet åt det innehåll vi noggrant valt ut, de källor vi studerat och de upplägg vi planerat för att locka in eleverna att lära. Det är ett krävande, roligt och kreativt arbeta att skapa undervisning. Vi måste beskriva det vi gör och tala om tiden vi gör det på. Inte att vi inte har tid. Utan hur vi använder den tid vi har.

Frågor vi kan fundera kring är:

* Berätta om dina förberedelser;  dina val av innehåll, den litteratur du utgår ifrån, din lust och ditt engagemang för det du ska undervisa om, förberedelse av frågor och källkritiskt förhållningssätt.

* Berätta om ditt efterarbete; Hur hinner du gå igenom det du upptäckt, blivit förvånad över eller de kunskaper klassen tillsammans har, någon elev vars lärande du särskilt uppmärksammat och vilka frågor du vill lyfta igen så att eleverna får konfrontera sina kunskaper mot nytt innehåll, osv

Det är bara vi lärare som kan beskriva vårt arbete och vad som krävs för att skapa undervisning. Vi måste berätta och förklara, beskriva och skapa utrymme för undervisningens utveckling och innehåll.

Jag skriver om detta i Läraren inom mig, 2014 och Undervisningen mellan oss, 2015

Det här inlägget postades i Pedagogiska samtal, Undervisningen. Bokmärk permalänken.