Tag Archives: årskurs 6

Betyg i sexan – det vill eleverna ha!

Jag har frågat så många elever hur de tänker kring betyg. De har alla uttryckt att de vill ha dem. Jag ser det delvis som ett misslyckande: Skolan ska ha förklarat för eleverna hur de ligger till, dagligen förklarat hur … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , | 1 Comment