Betyg i sexan – det vill eleverna ha!

Jag har frågat så många elever hur de tänker kring betyg. De har alla uttryckt att de vill ha dem. Jag ser det delvis som ett misslyckande: Skolan ska ha förklarat för eleverna hur de ligger till, dagligen förklarat hur de arbetar i relation till målen och tydligt förklarat sambandet mellan deras kunskaper och det som sägs i kursplanen. Jag menar också att vi måste bli bättre på att dokumentera elevernas utveckling – jag har en ödmjuk variant för detta i min bok VÄGEN TILL SKRIFTLIGA OMDÖMEN. Där samspelar läraren med eleven och det blir tydligt hur eleverna förhåller sig till det de har rätt att kunna.

Jag vill också förtydliga att jag har en stor frihet att tillsammans med mina elever utveckla det HUR vi ska arbeta, hur vi ska lära oss, hur vi ska göra och tänka, hur vi ska utvärdera. Detta HUR ska befolkas av lärare och elever.

Här i Reggio Emilia är pedagogerna mycket noggranna med att följa elevernas relation till kunskapsfokus. Det betyder att pedagogerna också tillskriver sig ansvaret att försätta ungarna i upptäckslärande och utmana dem där de befinner sig. Det är inte ett arbete i blindo.Det är ett medvetet arbete med ett pedagogiskt innehåll som utmanar ungarna. Jag ser inga fel med dokumenterade utvecklingsunderlag som är relaterade till det pedagogerna arbetar med och elevernas förhållande till. Verksamheter med ungar i är viktiga saker. Det är inte platser för förvaring eller alltför mysigt ingenting. Det är det pedagogiska i att duka fram ett erbjudande som ungar inte kände till innan. Och så upptäcka tillsammans och på plats ta fasta på det som kan komma att bli undervisning imorgon.

Lev Vygotskij talade inte om undervisningen av idag och den som ska komma i morgon. Men jag tänker utvecklingszon för undervisningen också. Ständigt ska den utmanas. Så förtätas samspelet mellan undervisning och eleverna. För det står också i läroplan att eleverna ska få ansvara och delta i utformandet av undervisningen.

Därför är det så att resultat av det vi lärare gör också syns hos eleverna. De har rätt till sin undervisning och sin vilja att lära. Betygen – ja, dessa visar både elevens förmågor i förhållande till skolan och lärarens undervisning. För vi kan inte sätta betyg på sådant som ungarna inte kan för att vi inte har undervisat om det. Om vi ger betyg på sådant som inte eleven har fått undervisning om och ändå kräver kunskaper av så är vi väldigt farligt ute. Det betyder kanske att Och skolan blir en skola för en del. Det ställer jag inte upp på!

Anne-Marie

Det här inlägget postades i Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten, Värdegrunden och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

Ett svar på Betyg i sexan – det vill eleverna ha!

  1. Maria skriver:

    Jag tänker så här: att eleverna vill ha betyg bottnar i en önskan att vara sedda. Önskvärt är att de blir sedda dagligen och på grund av det de kan, verkligheten är nog i de allra flesta fall att de blir sedda periodvis och på grund av det de inte kan. Alltid barnens villkor i fokus: vill de bli bekräftade på vuxnas villkor(så som i många generationer, möjligtvis idag helt fel i pedagogiskt hänseende) så ska vi uppfostra de vuxna innan vi tar bekräftelsen ifrån barnen. En tanke, som sagt…..

Kommentarer är stängda.