Tag Archives: att drilla sina barn

Barnet – ett framtidsprojekt redan idag

I DN läser jag ”Så drillas ett vinnarbarn” av Nina Björk och behöver dialogen om den bok som vi båda funderar på, dvs Amy Chua´s bok ”Tigermammans stridsrop” utgiven av Brombergs detta år (min anmärkning). Och jag tänker förstås på … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Litteratur och läsning, Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ny artikel: Barns rätt till sin egen tid

Min farfar var verksam under den senare delen av 1800 talet och den första delen av 1900 talet. Han var kompositör. Han skrev också barnvisor. Felix Körlings barnvisor handlade ofta om vad han såg att barn hade för sig, hur … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Sorg, Verkligheten | Tagged , , , , , | Leave a comment