Tag Archives: att förbereda en lektion

Lektionsförberedelser: Så här förbereder jag mig

Jag väljer en text Jag går igenom texten Jag skapar frågor Låter eleverna delta i en bildpromenad. Första led är att sätta ord på det man ser. Andra ledet är att tänka och fundera över det man tror ska hända. … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Ordförrådet | Tagged , , | 2 Comments