Tag Archives: berguv

Vill, vågar, kan

Det står i läroplan – vill, vågar, kan! Fantastiska ord som nog är hämtade direkt ur barnens värld. Barn utvecklas genom att de vill, att de vågar (utan att de tänker på att de vågar) och kan för att de … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , | 1 Comment