Tag Archives: elevens rätt till privatlivet

Skriv inte om helgen heller…

SKRIV INTE OM HELGEN HELLER… … freda barnens helg. Varför ska de skriva sina dagboksanteckningar i skolan? Jag ställer mig väldigt tveksam till sådana skrivövningar. Barnkonventionen säkerställer att barn har ett privat liv. Frågan är hur vi i skolan beaktar … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Misstagen, Pedagogik, Skolrättigheter | Tagged , , | 6 Comments