Tag Archives: ensamma elever på raster

Barn tycker om att göra saker tillsammans

Barn tycker om att göra saker ihop med andra. Det är ett slags naturligt varande. Intill en annan, någon man kan prata sig ihop med och förstå världen tillsammans med. Språket utvecklas mellan två, tre och fyra. I skolan sitter … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Pedagogik | Tagged , , , , , | Leave a comment