Tag Archives: gamla skolarbetet

Minnet i ordboken

Själva ordboken är en minnesbok. En del ord är borta ur de muntliga sammanhangen. En del ord är försvunna ur det dagliga. En del ord dyker upp i den äldre litteraturen eller i facktexten som man läser för att man … Continue reading

Posted in Autodidakten, Ordförrådet | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments