Tag Archives: texten

Minnet i ordboken

Själva ordboken är en minnesbok. En del ord är borta ur de muntliga sammanhangen. En del ord är försvunna ur det dagliga. En del ord dyker upp i den äldre litteraturen eller i facktexten som man läser för att man … Continue reading

Posted in Autodidakten, Ordförrådet | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

Uppbyggandet och uppfattandet

Tack alla ni som svarade på frågan hur mina texter upplevdes på den här nya bloggen. Jag tänker så här: Jag har min laptop och läser av mina blogginlägg på min dators storlek. Jag relaterar alltså bara till det format … Continue reading

Posted in Autodidakten | Tagged , , , , , , , | Leave a comment