Tag Archives: dåtid

Minnet i ordboken

Själva ordboken är en minnesbok. En del ord är borta ur de muntliga sammanhangen. En del ord är försvunna ur det dagliga. En del ord dyker upp i den äldre litteraturen eller i facktexten som man läser för att man … Continue reading

Posted in Autodidakten, Ordförrådet | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

Skolans väggar ska tala ett tydligt språk

Det är en förmån att få besöka skolor. Jag har besökt så många skolor genom alla år jag varit lärare. Här är jag i Rustad Skole i Norge. Rektor tar mig vida omkring. Jag skriver vida – för skolan är … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten | Tagged , , , , , | 2 Comments