Tag Archives: jag frågar

Pojk och flickdiskussionen… får man inte lyfta frågorna?

Idag satt jag i en diskussion där jag hörde mig själv säga att pojkarna hamnar lite snett i skolan, och att de läser sämre än vad de behöver göra, att vi lärare ska arbeta för att just pojkar läser mer … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , | 3 Comments