Tag Archives: klassrummets kvadratmetrar

kvadratmeter och volym i klassrummet

Ett ungefärligt klassrum är 7 x 8 meter. Men innehållet i klassrummet kan inte mätas i kvadratmeter. Klassrummet är en konstruktion för att ta sig vidare och bygga innehåll. Vi kanske kan tänka volym istället. Om vi tänker volym så … Continue reading

Posted in Klassrummet, Pedagogiska miljöer, Värdegrunden | Tagged , , , , , | 1 Comment