Tag Archives: skrift

Skriften

Busskurens ord är lekfulla. Kan vara engelska, kan vara ett svenskt spratt. Jag ser vackra bokstäver, snirkliga, omsorgsskrivna och flyktiga. Vid väderomslag kommer regn och vind radera orden. Vi kan se igenom allt. Inlägg som berör samma teman: Regnet flyttar … Continue reading

Posted in Skriver om ditt och datt | Tagged , , , | Leave a comment

Lgr 11 – Skrivstil eller/och handstil

Om vi med skrivstil menar skrivstil med kringelkrokar och vacker handskrift eller bara vanlig slarvig namnteckning så tror jag vi gör oss alla en tjänst i att tala om vilken stil vi använder då vi skriver. Skrivstilen kan komma att … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment