Tag Archives: skrivstil

Undervisning: Eleverna arbetar med den bok jag läser

Jag har alltid min bok med mig till skolan. Den lägger jag på bänken där eleverna och jag arbetar ihop. På tåget till skolan läste jag Fredrik Backmans bok Och varje morgon blir vägen hem lite längre och längre.   … Continue reading

Posted in Textsamtal, Undervisningen | Tagged , , , , | Leave a comment

Kursplanerna i svenska – HANDSTIL – så här tänker jag

Handstil står det i kursplanerna för svenska. Självklart ska vi utbilda i skrivkonst. Också i formen att skriva. Det är viktiga saker skolan lär ut och utbildar i för att eleverna sedan självständigt ska kunna. Men vad är det eleverna … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Skolorden, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Skrivstil är en sak men

… att skrivstila är en helt annan. Då skriver man med ett speciellt innehåll tänker jag lekfullt. Många frågar mig om skrivstil. Jag har en en stil. Här skriver jag på ett sätt och på andra platser på ett annat. … Continue reading

Posted in Styrdokumenten, Svenska, Svenskämnet | Tagged , , | 2 Comments

Kärleksdikt till dig som har ADHD

Jag har en liten möjlighet att se hur sökare på Google kommer till min blogg. Många söker sig hit bland annat via ordet ”skrivstil”. Ibland skriver jag därför om skrivstil. Det syns mig vara en pedagogisk fråga och då börjar … Continue reading

Posted in Diagnos, Skolrättigheter | Tagged , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Lgr 11 och skriva skrivstil

Nej, det finns ingen skrivstilskonst i Lgr 11. Om det ska vara ett undervisningsobjekt för lektioner måste dessa skrivstilsundervisningar hamna under kursplanernas innehåll i svenska: Handstil och skriva på dator (årskurs 1-3 Detta är innehåll för lektioner för årskurs 1-3. … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , | Leave a comment

Skriften

Busskurens ord är lekfulla. Kan vara engelska, kan vara ett svenskt spratt. Jag ser vackra bokstäver, snirkliga, omsorgsskrivna och flyktiga. Vid väderomslag kommer regn och vind radera orden. Vi kan se igenom allt. Inlägg som berör samma teman: Regnet flyttar … Continue reading

Posted in Skriver om ditt och datt | Tagged , , , | Leave a comment

Lgr 11 – Skrivstil eller/och handstil

Om vi med skrivstil menar skrivstil med kringelkrokar och vacker handskrift eller bara vanlig slarvig namnteckning så tror jag vi gör oss alla en tjänst i att tala om vilken stil vi använder då vi skriver. Skrivstilen kan komma att … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment