Tag Archives: öva skrivstil

Kursplanerna i svenska – HANDSTIL – så här tänker jag

Handstil står det i kursplanerna för svenska. Självklart ska vi utbilda i skrivkonst. Också i formen att skriva. Det är viktiga saker skolan lär ut och utbildar i för att eleverna sedan självständigt ska kunna. Men vad är det eleverna … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Skolorden, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , | Leave a comment