Kursplanerna i svenska – HANDSTIL – så här tänker jag

Handstil står det i kursplanerna för svenska. Självklart ska vi utbilda i skrivkonst. Också i formen att skriva. Det är viktiga saker skolan lär ut och utbildar i för att eleverna sedan självständigt ska kunna. Men vad är det eleverna ska kunna:

Med handskrift menar vi inte skrivstil. Vad vi menar med handskrift är att handen för och pennan är redskapet. Och själva syftet är att kunna skriva till sig själv och kommunicera med andra. Om jag skriver till mig själv vet jag hur jag kan skriva. Jag kan läsa mig själv. Jag kan också förstå vad jag menar trots att meningarna är korthuggna och oläsbara för någon annan.

Men om jag skriver till någon annan är syftet att texten jag skriver för hand går att läsa. Syftet är att jag kommunicerar med min handskrift. Det är en helt annan sak än att skriva till sig själv. Syftet är då att någon annan på någon helt annan plats kan förstå det som står skrivet. Texten ska bära sina ord. Bli lästa. Det skrivna ska göra det möjligt att begripa för läsaren. Därför är det så ofantligt viktigt att vi lärare visar att vi också kommunicerar med elevernas texter, läser dem, undrar och ställer frågor eller lämnar funderingar inte bara bedömer, rättar och korrigerar. Texten är en kommunikationsakt.

Det gör att ansvaret om begripligheten ligger hos avsändaren. Men mottagaren har ett anvar i att läsa och gensvara på det som sägas. Det sista är viktigt för att vi ska utveckla ansvar kring avsändare och mottagare av skriven text. Läraren som mottagare av elevernas texter ska utvecklas. Och eleven ska också få utveckla hur att göra sig förstådd. Det handlar alltså om att genom handskriven text skapa dialog och samtal.

Jag tycker också att skrift i sig är intressant att diskutera. Här ovan är Strindbergs text. Hans handstil är personlig. Vi säger ofta så. Eleverna har också personlig handskrift. Vad som kan vara viktigare än skrivstilen är att vi också lär oss läsa skrivstil. Det finns en tid innan den digitala skriften. Och om detta kan vi undervisa. Vägen kan vara att vi lär oss skrivstil för att bättre förstå.

 

Det här inlägget postades i Kommunikationen, Skolorden, Styrdokumenten och har märkts med etiketterna , , , , , , , . Bokmärk permalänken.