Att svära i kyrkan

Fotografi Körling fotograferar 2012

– Du svär i kyrkan när du talar om resurser, sa en jag talade med.

Ibland måste man svära i kyrkan svarade jag. Och om och om igen menar jag att läraren är en resurs då det gäller alla elevers rätt och möjlighet att lära. Biblioteken ska vara knökfulla med böcker och ska man satsa ordentligt ska man fylla varje lektionssal med minst 500 böcker (ja, a la Adain Chambers). Det kallar jag att ge skolan resurser. Det får gärna finnas paddor, läsplattor, datorer och skärmar. Det är inte en skola med antingen eller.  Till skolans resurser hör också att omvärlden litar på läraren, skolan och har höga positiva förväntningar om skolutveckling. Det vore en verklig resurs.

Då det gäller de socioekonomiskt svaga har jag ingen annan åsikt än att alla ska ha och få utbildning, och då det gäller bidrag kan skola tänka omsorg om de som bor i dessa områden, att inte belasta hemmen med onödiga kostnader eller i så fall ha ett system som stöttar ifall man inte har råd men då det gäller utbildning handlar det om att ge utbildning oavsett. Hemspråksundervisning och tyngd på en undervisning i språk i samtliga kursplaner är att vara och verka för en framtida möjlighet. Skolan är en generös plats. Det ska den vara överallt. Skolan ger!

Det här inlägget postades i Ansvaret. Bokmärk permalänken.