Lgr 11: Meningar jag vill diskutera … bland alla meningar jag vill diskutera

Vi ska diskutera och ge perspektiv på det som står i läroplanen. De vackra orden ska omsättas i verklighet. Låt oss diskutera:

  • Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. (Under skolans uppdrag)
  • Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. (Skolans uppdrag).
  • Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje … (Skolans uppdrag).

I boken Läraren inom mig, 2014 skriver jag om hur samtalen kan utvecklas till att presentera vad vi gör, ser och verkar för genom att göra om meningarna till frågor:

  • Hur verkar jag så att arbetet i min undervisning och genom min lektion innehåller skapande arbete och lek?
  • Hur kan jag förstå ordet generös? Vad betyder det för min hållning i klassrummet? Vad ger jag och vad skapar mina lektioner för möjlighet så att eleverna upplever sig lärande genom dem?
  • ”Känna växandets glädje” – vad menas med det? Hur kan vi samtala om elevernas växande i glädje? Vad kan vi berätta om det utifrån vårt perspektiv? Hur inkluderar vi eleverna i detta resonemang?

Generositet kopplat till lärarens tålamod? Kan vi utforska ordet generositet? Hur syns den i mitt klassrum? Vad menar jag med generositet? Vad avses i Lgr 11? Vad är definitionen av begreppet?

Det här inlägget postades i Läraren inom mig, 2014, Styrdokumenten, Undervisningen, Värdegrunden. Bokmärk permalänken.