Bildpromenaden går fram och tillbaka i boken och undervisningen

En bildpromenad handlar om att göra kopplingar. Efter att ha fått orden, den inledande fasen, handlar det om att som lärare skapa frågor kring kopplingarna mellan exempelvis början och slut. Det handlar om att noggrant ha gått igenom boken men också att ha frågor som man alltid kan ställa. Frågor av allmänna slag är:

Första meningen i berättelsen och sista meningen 

 • Vad berättar de?
 • Hur hör de ihop?
 • På vilket sätt ramar de in berättelsen?
 • Kan man lista ut innehållet genom dem?

Modellande exempel ur en bok:

Första meningen i Stian Holes bok: Hermans sommar är:

Snart är det höst.

Sista meningen i samma bok är:

Och Herman oroar sig.

Genom att lyfta fram första och sista meningen ur boken kan man låta eleverna fundera över vad berättelsen ska handla om. Då talar man om dem inledningsvis. Det hör till lärarens förberedelser till en början, men kan sedan bli något man alltid gör vid litteraturläsning.

Frågor jag skulle utmana med är:

 • Hur känns oro?
 • Vad betyder det att det snart är höst?
 • Oro och framtid – Vad säger det om framtiden?

Det är inte jag som ska berätta utan eleverna som ska få tänka och berätta. Jag summerar deras tankar och berättelser. Konstruerar nya frågor ur det som kommit fram. Det gör att jag hela tiden tänker om det som sker för att se hur jag kan utmana eleverna att ytterligare tänka och förstå.

Jag kan exempelvis fundera över om jag efter dessa frågor ska lägga till något ur bokens baksidestext:

– Vad säger ni om det författaren Stian Hole låter oss få ta del av:

”En berättelse om något som snart ska ta slut och något nytt som ska börja.”

Jag har då lagt till information som kan komma att påverka den första och sista meningen i boken. Därför ställer jag frågor om det:

 • Hur tänker vi och känner vi inför något som kan ta slut?
 • Vad betyder det att något tar slut?
 • Hur förstår vi det som kommer efter att något tagit slut?
 • Finns det andra känslor än oro inför det som ska komma?

Nu går jag tillbaka till omslaget. Den ska nu betraktas utifrån det vi har berättat och fått fundera på:

 • Hur kan vi förstå att Herman känner oro?
 • Hur kan vi se att det snart är höst?
 • Vad vet vi om årstiden?
 • Hur gammal kan Herman vara?
 • Han kan nästan simma själv. Kan det påverka det vi vet om honom och det som ska komma?
 • Vem tittar Herman på?
 • Vad skulle du vilja säga till Herman? Om oro? Om hösten? Om det som snart tar slut? Och om det som ska komma?

En bildpromenad går i, genom och cirkulerar kring samtalet om boken. Vi går tillbaka, bekräftar, omvärderar, skapar ny förståelse och ställer nya frågor som utmanar tänkande och läsande. Det är läraren som möjliggör detta. Minns att lyssna till det eleverna berättar, summera snarare än värdera det eleverna säger, och skapa frågor efter att alla har sagt det de vill säga och ur det du vet – skapa nya frågor. När eleverna inte har mer att säga är det dags att börja läsa boken.

Genom berättelsen har jag undervisande frågor ur samma källa, dvs, den inledande meningen och den avslutande, baksidestexten och omslaget. Jag kan alltså skapa frågor som berör det genom hela läsningen:

 • Berättelsen om tanterna, deras oro eller lugn och deras kommande slut?
 • Berättelsen om mamman, vad är det Herman förstår av hennes oro och det kommande?
 • Sista illustrationen; Vad berättar den? Hur ser man det kommande i den? Vilken värld väntar Herman?

”Det är tretton timmar kvar till skolan börjar.”

Det är den näst sista meningen i boken. När är man så exakt med tiden? Berätta?!

Hör den ihop med den andra meningen i berättelsens början:

”Hermans sommar är snart slut.”

En bildpromenad är ett sätt att undervisa om boken, omslaget, texten och litteraturen. Bildpromenaden ger strategier, skapar intresse och inkluderar varje elevs tanke och ord. Läraren skapar intresse för bokens innehåll och genom lyhördhet bibehåller intresse för bokens innehåll. Då eleverna också utbildas i bildpromenaden under det att du ger dem undervisningen måste du ha tålamod med din iver att gå vidare och för snabbt fram. Då jag började undervisade jag kanske fem-tio minuter. Det tog en hel del lektioner innan eleverna förstod vad en bildpromenad kom att betyda för dem. Snart gjorde de dem självständigt. Undervisningen utvecklas så.

Modellen jag givit kan appliceras på de flesta innehåll men jag har valt att göra den ur  ur Stian Hole Hermans sommar, utgiven på Alfabeta 2011

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Bildpromenaden, Frågekonsten och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.