Ordning och reda med val av ordningsregler

Nej, jag är inte för oordning och oreda i skolan. Ingen lärare är det. Men vad ordning och reda är behöver vi diskutera och genom de pedagogiska samtalen se att barn kan och förstår olika vad som krävs av dem men också av oss. Vi behöver alla utbildas i skolans ordning.

Jag var i en skola utomlands där skolreglerna syntes i klassrummet:

  • Vänlighet
  • Generositet
  • Nyfikenhet
  • Respekt
  • Omsorg

Man skrev: Här inne försöker vi vara vänner. Här inne försöker vi att göra vårt bästa.

Ja, så såg texterna ut och under dem fanns det några ledord att följa och som kunde utvecklas just i gemenskapen i klassrummet. Jag tänker mig att rubriken vänlighet kan fyllas på om vi upptäcker vad det är som uppfattas som vänligt. Då skriver vi in möjligheten att lära oss om vänlighet i klassrummet precis som generositet kan utvecklas på samma sätt. Jag hade de här rubrikerna och eleverna kom att berätta vad och hur de ville förstå dem men också hur de blev när vi var vänliga, toleranta och nyfikna. Det resulterade i att eleverna själva kom fram till att de ville ha elevlistor så att de kunde pricka av att de haft samtal och samarbete med varenda en i klassrummet. Ingen hamnade utanför och fokus på uppgifterna stärktes. Vi lärde oss tillsammans att det var berikande att lära av de man inte vanligen arbetade med. Över tid kom detta arbetssätt att genomsyra hur vi arbetade. Enligt skollagen ska ordningsregler utformas i samspel med eleverna. De behöver genomlevas men också revideras med tillägg och nya upptäckter av den ordning som främjar lärandet.

Hej HOPP!

Anne-Marie

Det här inlägget postades i Anpassning, Läraryrket och lärarrollen, Ordning och reda. Bokmärk permalänken.