Genrer barn-och ungdomslitteratur

Barn- och ungdomslitteratur

Genre och form för barn- och ungdomslitteratur

inte använt i strikt litteraturvetenskaplig mening. Listan förtecknar snarare begrepp som barn och andra biblioteksbesökare kan tänkas fråga efter, eller som bibliotekarien använder som hjälpmedel.

ABC-böcker

Böcker med illustrationer som representerar bokstäverna i alfabetisk ordning.

Alternativa slut

Böcker där läsaren kan välja mellan flera olika slut.

Barn och ungdomar skriver

Barndomsskildringar

Berättelser om barn ur ett tillbakablickande perspektiv. Se även Historiska berättelser och Biografiska berättelser.

Bibliska berättelser

Motiv ur Bibeln.

Bilderböcker

En kombination av text och bilder med minst en bild på varje uppslag, där bilderna utgör hälften eller mer av boken.

Bildordböcker

Böcker med ord och förklarande bild till varje ord, tar upp många ord inom olika ämnen.

Biografiska berättelser

Berättelser om en verklig persons liv.

Brevromaner

Böcker som helt eller delvis är skrivna i brevform.

Börja läsa

Böcker avsedda för nybörjarläsare.

Citatsamlingar

Dagböcker

Böcker som helt eller delvis är skrivna i dagboksform.

Deckare

Berättelser om uppklarande av brott, oftast med barn som problemlösare.

Dikter

Se Poesi.

Dilemmasagor

Sagor som slutar med en moralisk eller filosofisk fråga.

Djur berättar

Böcker där berättaren är ett djur.

Djursagor

Använd Djur; Sagor. Se även Fabler.

Dokumentära skildringar

Se Verklighetsbakgrund.

Dramatik

Dystopier

Skildringar av ett skrämmande framtidssamhälle, används tillsammans med Framtidsromaner.

Fabler

Korta berättelser där förmänskligade (oftast) djur åskådliggör en moralisk lärdom. Se även Djur; Sagor.

Fantasy

Skildringar med magiska inslag som helt eller delvis utspelar sig i en fantasimiljö.

Filmade böcker

Böcker som filmats (även film som blivit bok).

Framtidsromaner

Händelser som utspelar sig i framtiden. Se även Dystopier, Science fiction.

Utopier

Folksagor

Upptecknade folkliga berättelser med icke-realistiskt innehåll.

Fotografiska bilderböcker

Bilderböcker med fotoillustrationer.

Förmänskligade djur

Gudasagor

Se Mytologi.

Historiska berättelser

Skildringar av historiska miljöer och händelser före författarens egen samtid.

Humor

Se Roliga böcker.

Hästböcker

Berättelser om hästar och ridning.

Isländska sagor

Sagor om släkter och enskilda hjältar under Islands vikingatid.

Kapitelböcker

Böcker för barn upp till 9 år, oftast med kapitelindelning (Hcf). Jfr Mellanåldersböcker.

Klassiker

Äldre böcker som ges ut i nya upplagor och som finner läsare i nya generationer.

Konstsagor

Se Sagor.

Läseböcker

Böcker med flera skönlitterära texter, avsedda för skolbruk.

Lättläst

Böcker som är anpassade för svaga läsare avseende språk, grafisk form och innehåll.

Mekaniska böcker

Bilderböcker med rörliga delar, kan vara i olika material, hit hör även Pop up-böcker.

Mellanåldersböcker

Böcker för barn 9-12 år(Hcg). Jfr Kapitelböcker.

Mytologi

Gamla, religiöst motiverade berättelser om övernaturliga företeelser.

Noveller

Korta, koncentrerade prosaberättelser.

Nybörjarläsning

Se Börja läsa.

Parallelltext

Böcker där texten återges parallellt på två eller flera språk.

Parodier

Skämtsamma förvrängningar av välbekanta verk.

Pekböcker

Böcker för de allra minsta med bilder och eventuellt enstaka förklarande ord.

Pocketböcker

Poesi

Pop up-böcker

Se Mekaniska böcker.

Radioföljetong

Berättelser som har dramatiserats för radio.

Religiösa berättelser

Böcker med religiöst budskap.

Reklamtryck

Böcker utgivna i reklamsyfte.

Rim

Berättelser med rimmad text, till exempel Beskow, Hattstugan.

Rim och ramsor

Samlingar med rim och ramsor för små barn.

Robinsonader

Berättelser om någon eller några som isoleras från civilisationen och kämpar för sin överlevnad.

Roliga böcker

Roliga historier

Böcker med korta, skämtsamma historier, ofta i dialogform.

Rysare

Böcker skrivna med avsikt att väcka skräck, oftast med övernaturliga inslag.

Samlingar

Böcker som innehåller flera korta berättelser eller utdrag ur olika berättelser.

Sagor

Korta berättelser där författaren använt sig av folksagans traditionella form och innehåll.

Science fiction

Böcker som utspelar sig en framtid präglad av visionär teknologi, ofta i rymden.

Skolplanscher

Böcker där skolplanscher används som illustrationer.

Småbarnsbilderböcker

Bilderböcker med lite text som berättar en historia för barn 1-3 år (Hcf).

Sorgliga böcker

Spännande böcker: använd lämplig genre, till exempel Deckare, Rysare, Äventyrsböcker, Robinsonader, Science fiction.

Spökhistorier

Rysare i novellform.

Sägner

Korta folkliga berättelser som gör anspråk på att ha verklighetsbakgrund.

Taktila böcker

Böcker för synskadade med bilder i olika material att känna på, även med blindskrift och storstil.

Teckenspråk

Böcker med text och teckenspråk

Tecknade serier

Textlösa böcker

Böcker helt utan text.

Ungdomsböcker

Böcker för ungdomar från 13 år (uHc, uHce).

Upprepningssagor

Berättelser för små barn där handlingen upprepas formelartat och nya moment tillfogas.

Utopier

Skildringar av idealsamhällen, används tillsammans med Framtidsromaner.

Verklighetsbakgrund

Böcker med dokumentär bakgrund.

Versaler

Böcker skrivna med versaler.

Körling fotograferar 2010

Jag tänkte på den populära genrepedagogiken – varför inte tala med den populära bibliotikarien och få hjälp och stöd. Det handlar också om att förstå skillnaderna mellan två olika genrer. Så varför inte börja med en pekbok och skolplanch och diskutera likheter och skillnader. Det är en början.Vi ska inte bara identifiera – vi ska också förstå skillnaderna – och kunna särskilja.

Anne-Marie

Det här inlägget postades i Litteratur och läsning och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

2 svar på Genrer barn-och ungdomslitteratur

  1. Mats skriver:

    Jag älskar listor!
    Dagens uppgift är att rangordna dem… Som om det var möjligt!

  2. sspirit skriver:

    Synonymer och motsatsord. Början innan början?!

Kommentarer är stängda.