Lgr 11: Elevens ansvar

Läroplanen Lgr 11 och den inledande texten till hur skolan ska förvalta och verka för en harmonisk utveckling där eleven kan uppleva växandets glädje syns ansvaret om utbildningen. Det går en mycket tydlig röd tråd genom läroplanens första del som handlar om just detta lärande ansvar. Men inget ansvar kan erövras om ansvaret inte först vilar hos någon annan, det vill säga skolans ansvar, lärarens ansvar och slutligen elevens ansvar. Jag ser inga andra möjligheter än att tydliggöra hur ansvaret kan se ut genom skolan. Ansvarsförskjutning tror jag inte på, inte att lärare kan skjuta ansvaret på föräldrarna att vara och verka som pedagoger. Jag ser heller inte att man kan skjuta ansvaret på ekonomin eller bristen på pengar. Även om vi önskade att vi kunde. Men vi kan inte. Ansvaret är just nu.

Jag tänker också på det mikrosammanhang som mottagande och överlämnade betyder. Låt oss tänka att vi har ett litet barn i förskolan. Det lilla barnet lämnas av föräldern till förskolans personal och pedagoger och under den mikrosekund som barnet upplever att ansvaret inte ägs av någon kan det ske massor av saker med det lilla barnet. Helt plötsligt liksom kräver den unga människan att någon tar ansvar över det, och i fall inte det äger rum så kommer barnet att kräva det av de vuxna genom att se till att ansvaret tas. Antingen så sätter barnet de vuxna på prov och gör något busigt eller så blir barnet ledsen och rädd för att barnet upplever och känner sig övergivet.

Kanske är det samma sak i skolan om ansvaret om eleven inte är tydligt eller att eleven upplever att någon har det övergripande ansvaret. Att ansvaret läggs för otydligt och ensidigt på eleven. Att utveckla ansvar handlar om att få det modellat för sig – dvs – uppleva det.

Läroplanen beskriver elevens ansvar och delaktighet på följande sätt:

”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta eleverna Eleverna ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. ” Lgr 11, s. 12

Då jag funderar över att eleven ska ges förutsättningar och möjligheter att ta ett personligt ansvar för sitt lärande och sin tid i skolan betyder det också att eleven måste få rätt att inte bara ensamt ta detta ansvar för sitt lärande, jag menar alltså; att ett personligt ansvar inte kan likställas med ett ensamt ansvar och självständigt arbete. Ett självständigt arbete kan betyda att man som självständig också ges möjligheter att rådfråga andra, inkludera andra och be om hjälp att förstå. Att eleven självständigt ska göra sina uppgifter kanske åskådliggörs vid en eventuell provsituation eller i ett annat gensvar till läraren och på lärarens undervisning.

I arbetslivet är den ansvarige och den självständige en sådan som deligerar uppgifter. Det betyder att en chef och en arbetsledare har självständigt arbete men har uppgifterna i samspel med andra aktörer. Det slutliga är att summera det vi kom fram till, analysera, argumentera och avgöra vad detta betyder för den fortsatta utvecklingen. Däri ligger självständigheten – att ha underlag att ta beslut utifrån. Men särskilt ensamt är det inte.

Att ta ansvar är därmed inte att kunna helt själv. Kulturen ordnar för något att ta ansvar kring och i gemenskap med. För att utveckla ansvarstagande har läraren till uppdrag (LGr 11, s 12) att:

  • utgå ifrån att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  • verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen
  • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  • tillsammans med eleverna pröva och utvärdera undervisningen, och
  • förbereda för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.

Ja, det är stora uppdrag vi har som lärare – och ansvarar för att förverkliga. Det är inte bara lärarens uppdrag – hela skolan har det gemensamma uppdraget att ”främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” (Lgr 11, s 12).

Ansvaret syns också under lärarens uppdrag rörande elevens lärande och kunskapsutveckling:

Läraren ska dels ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel och organisera och genomföra arbetet så att eleven successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar.

Jag tänker att allt detta ska vi därför uppmärksamma och ge eleverna stöd för i vårt eget ansvarstagande. För själva ordet ansvarstagande betyder i sig att man tar något. Och om eleverna ska ta något så måste de ta detta ur skolkulturen och av läraren. Ansvaret! Och kanske att det som kallas entreprenörskap handlar om ansvaret kopplat till kreativiteten. Jag tror mig ha en idé – jag vill genomföra den – och om det tar jag ansvar.

Och ansvaret om den egna lärande utvecklingen kan aldrig betyda att den som är ansvarig är ensam och klarar av att arbeta ensam. Att ta ansvar för sitt lärande kan innebära det en elev i min klass gjorde. Han berättade att han ville bli bättre på engelska och att han visste en väg att bli det. Om han fick sätta sig bland de som kunde bättre engelska än han skulle han kunna lära av dem. Och så blev det. Inte nog med att eleven tog för sig av de som kunde bättre engelska. Han kom att bidra till deras förmåga också, de fick fördjupade kunskaper då eleven frågade, undrade och ville lära mer av dem. De som kunde mer och fick förklara, översätta och dela med sig. I sann demokratisk anda. För ansvar handlar om demokrati. Därför kan jag avsluta mina tankar om ansvar med läroplanens inledande text:

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

 

 

Det här inlägget postades i Barns rättigheter, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Strategier, Värdegrunden, Verkligheten och har märkts med etiketterna , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

1 svar på Lgr 11: Elevens ansvar

  1. Pingback: Tydligt ledarskap för gruppen och för individen - Välkommen till verkligheten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.