Lektionen: Fakta innan första försöket till dikten

Det här är en modell för att undersöka fakta till det vi ska skriva. Jag visar eleverna hur jag tänker och hur jag gör. Jag tänker på ordet äng. Och det är min utgångspunkt. Så här samlar jag ord:

Platsen: Ängen.

Allmänt: Stråväxter, gräs och örter. Vinterfoder. Ängen förvandlades ofta till åker.

 

Ljuden: Humlorna. Vinden. Prassel i gräset. Benen som stryker mot grässtrån. En gren går av under fötterna. Flugan. Surr. Surr. Surr. Surr. Surr. Vinden.

Livet: Humlan i arbete. Fjärilen suger nektar med eget sugrör. Flugorna. Flugorna. Ängsfjärilarna, blåvingar, blomflugor, blomsterflugor, piplärkor, ärtor, kärrhökar, vildkanin, vargspindlar, mattvävarspindel, ängssnigel, ängssork

Arterna: Ängskorn är sällsynt, ängskärr som har en beskrivning i namnet, ståväxten Ängskavle, Ängshavre, Runt Medelpad också Ängshaverrot, Ängsbräsma är mer allmän,  Ängsklockan går att äta, Lejongapsväxter, läppformiga blommor, i norr finns lappsyra och i söder ängssyra, ängsskallra, ängsviolen är blyg och ovanlig.

 

Nu har jag samlat lite kunskap om ängen. Mer har jag läst än de ord jag skrivit. Jag försöker mig på en dikt. Mitt första försök ser ut så här: 

 

Ängsord

Det surrar.

Surr. Surr. Surrar.

Humlorna i blommorna

Blåvingen syns flyga hit och dit

och vargspindeln väntar på något gott.

Ängen.

Ståväxten står kvar

trots vinden som kastar den hit och dit.

Ängsklockan ringer och ängsskallran darrar

Blomsterflugorna samlas i ängskärret

där ängssnigeln lämnat ett spår

Ängen

Jag står i den.

Det surrar.

Sommarvärmen

står stilla.

Flugorna, spindlarna, fåglarna

och jag.

På ängen.

Frågor jag ställer mig:

  • Går det att höra ljuden från ängen? Det är tveksamt. Hur kan jag skriva om ljuden?
  • Hur kan jag visa näringskedjan? Insekt, fågel och hur kan jag levandegöra det?
  • Vilka arter beskriver jag? Vilka ord tycker jag om och vilka ord skapar tankar? Jag gillar orden som: Ängsklockor, ängsskallran, piplärkor, vargspindlar och vildkanin. Hur ska jag få med mig dem? Får jag överge något kärt ord?

Jag skulle låta eleverna undersöka ett ord, samla in fakta och sedan försöka skriva dikt efter dikt genom att lyssna hur andra gör och hur andra tänker. Kortskrivning på kortskrivning. Samtal och åter samtal. Genom samtalen talar vi om orden och de hör samman med fakta. Vi lär oss. Vi är kreativa.

This entry was posted in Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *