Daily Archives: 13 november 2012

Att återge elevens ord – om att få gensvar

Jag minns hur eleven tänkte. Jag minns hur eleven berättade. Jag minns hur eleven uttryckte sig. Jag minns det. Några dagar senare återger jag det. Berättar, säger, beskriver och eleven ser plötsligt hoppfull ut. Lycklig. Lärandet tänker jag. Att berätta … Continue reading

Posted in Formativ bedömning | Leave a comment

Att läsa färg

Vad är färg? Hur läser man den? Vad är svart? Hur känns röd? Hur smakar ordet gyllene? Vad är det för färg? Färglära – vad är det för lära? Hur kodar man färg? Varför gör man det? Mannen framför mig … Continue reading

Posted in Frågekonsten | Leave a comment

Föreställningen om den andre – och om den egna kompetensen

Föreställningar om skolan – ja det kom vi att tala om, en förtrogen skolutvecklare och jag, Och dessa föreställningar vi har och som vi inte sätter ord på. Kanske gör vi monster av läraren intill och föreställer oss saker om … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | 1 Comment

”Dålig och god pedagogik”

Det är egentligen en märklig ordkombination – dålig pedagogik. Det är kanske ordkombinationer som dessa som gör oss rädda för att misslyckas med en endaste lektion. Att vi inte kan leva upp till föreställningen om den goda pedagogiken. Och vad … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Leave a comment