Tag Archives: Claes Nilholm

Normalpedagogiken …

… ju snävare den blir och för vilka den rör kan i framtiden komma att kallas specialpedagogiken. Ja, det var bara en tanke. Jag läser just nu Claes Nilholm: Inkludering av elever; ”I behov av särskilt stöd” Inlägg som berör … Continue reading

Posted in Litteratur och läsning, Pedagogik, Skolorden | Tagged , , , | 3 Comments