Tag Archives: detaljer

Elevarbeten: Detaljer och seende

Jag söker alltid detaljerna. I dem ser jag nog helheten. Jag kan stå vid en vattenpöl och leta efter motiv, blicka in i billack för att förändra utsikten, betrakta speglar och allt som är litet. Så gör jag också med … Continue reading

Posted in Formativ bedömning | Tagged , | Leave a comment