Tag Archives: IG

Skolutveckling: Jante borde få IG och omplaceras

Den Jante jag möter i mail och brev, de som smakat på denna kollektiva tystnad som kan råda i en skola, runt kollegior, eller kring ämnet och passionen, kring den där läraren som vill, kan och vågar utmana sin egen … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , | 6 Comments