Tag Archives: inte bryta ned mål

Allvarligt talat – hur behandlar vi läro- och kursplanerna?

Jag tycker det är allvarligt! Alla de saker vi åläggs göra för att förvalta kursplanerna och läroplan. Jag ställer mig mycket tveksam och undrar om vi inte på allvar ska diskutera hur vi förvaltar nationella styrdokument och hur vi ansvarar … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , , | 7 Comments

Bryta ned mål – NEJ!

Att ägna tid åt att bryta ned mål är för mig obegripligt. Vi skapar en annan kursplan genom att göra detta. Bryta ned mål betyder också att göra mål-och resultat till regelstyrning. Denna regelstyrning gör vi lärare och vi försätter … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , | 2 Comments