Tag Archives: relationskompetens

Relationen lärare och elev

Att vara lärare och möta elever handlar om att vi tillskriver oss det mänskliga och lyfter upp vikten av att se, se ordentligt och låta eleverna både bli sedda och seende. Det är stora saker att vara bland barn. Jag … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , | Leave a comment