Tag Archives: Stikkan Anderson

”Jag tror dig om det” sa Stikkan Anderson

Jag var under några vackra år anställd hos Stikkan Anderson. Det är år jag minns med värme. Talade ganska lite om det då det begavs sig, det var för stort och för många kända namn inblandade i verksamheten. Då jag … Continue reading

Posted in Autodidakten, Läraryrket och lärarrollen, Strategier | Tagged , , | 2 Comments