Tag Archives: torrsim

Att lära sig simma och några tankar om torrsim

Det lilla barnet ska lära sig simma. Barnet kryper ihop för att barnet är lite rädd. Jag ser hur barnet måste lära sig att ta rörelserna, för att ta plats i vattnet, för att bli större. Då man inte kan … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , | Leave a comment

Djupdyker i kursplanerna och finner inte ordet torrsim

Jag läser kursplanerna i idrott, Lgr 11, s. 51. Jag tycker idrott är ett mycket viktigt ämne. I en gammal läroplan från 1962 står det mycket om vattenvaneövningar. Men om det är långt till vattnet då? Vi når inte alla … Continue reading

Posted in Autodidakten, Styrdokumenten | Tagged , , , , | 1 Comment