Lgr 11: Starka meningar att undersöka i praktiken

P1190961
TRE STARKA LÄROPLANSMENINGAR ATT UNDERSÖKA I PRAKTIKEN
 •  Skolväsendet vilar på demokratins grund.
 • Den ska främja alla elevers utveckling och lärande …
 • Utbildningen ska förankra och förmedla repsekt för de mänskliga rättigheterna

Låt säga att vi väljer ut tre meningar ur läroplanen, då menar jag det första stycket i läroplanen, sidorna 7 -11. Det betyder att jag undersöker de här meningarna närmare.

Frågeställningarna blir många. Dem kan vi också utveckla gemensamt:

 • Hur ser jag att skolväsendet vilar på demokratins grund?
 • Hur verkar jag i denna demokrati?
 • Är eget arbete demokratiskt?
 • Får jag stänga ute en elev om skolan vilar på demokratisk grund?
 • Hur ser jag på uppdraget att läsa och skriva ur en demokratisk aspekt?
 • Hur kan jag verka så att eleverna inkluderas i undervisningen?
 • Hur vet jag att eleverna lär sig?
 • Hur svarar jag på elevernas lärande?
 • Vad lär sig eleverna?
 • Hur vet jag det?
 • Varför lär sig eleverna?
 • Hur håller lärandets vilja i sig?
 • Vilka frågor ställer eleverna?
 • Hur motiverade är de?
 • Hur motiverad är jag?
 • Hur förstår jag elevernas frågor?
 • Hur förstår jag elevernas intresse?
 • Hur är jag modell för lärandet?
 • Kan jag vara modell för själva lärandet?
 • Hur förmedlar jag respekt för de mänskliga rättigheterna?
 • När gör jag inte det?
 • Hur reparerar jag?
 • Hur kan vi göra om och förbättra respekten för olikheter och likheter?
 • Kränker jag elever?
 • Hur vet jag att jag inte gör det?
 • Hur vet eleverna att jag har detta uppdrag?
 • Hur visar vi eleverna att vi verkar för tolerans?

 

Det här inlägget postades i Frågekonsten, Lektioner och lektionsförslag, Pedagogiska samtal, Styrdokumenten. Bokmärk permalänken.