Våra planeringar och känslan av att inte hinna

Körling fotograferar 2014

 

Våra planeringar. Som vi planerar. Vi planerar så noga och så mycket att vi inte kan skapa utrymme för delaktighet för eleverna. Sen står vi med våra planeringar och summerar bristerna, alltså det vi inte hann, utan att se till det vi hann, eller ännu bättre, vad eleverna lärde sig av att få vara med på lektionen, vara med i en mycket pedagogiskt mening.

Lgr 11 har två mycket viktiga kapitel, kap 1 och 2, ur vilka vi kan läsa:

  • Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.

Frågan vi bör ställa oss är om våra planeringar möjliggör detta? Den andra frågan är om de planeringar vi gör bidrar till vår känsla av att inte hinna?

Det här inlägget postades i Lektioner och lektionsförslag, Styrdokumenten, Värdegrunden. Bokmärk permalänken.