Om eget arbete till pågående undervisning i klassrummet

Elevernas egna arbete? Nej, det fungerar inte. Eleverna ska under lektionen få tillgång till den undervisande lärare. Jag kallar det inte katederundervisning utan undervisning. Den pågår under hela lektionen och är pågående. Då forskningen talar om att det egna arbetet inte fungerar är det då läraren tror att läraren ska dra sig tillbaka. Eleverna får arbete under alldeles för lång tid utan lärarens intresse, frågor, fokus och deltagande. Undervisningen är en aktivitet och den pågår under hela lektionen men i olika konstellationer. Eleverna är därför inte ensamma i sitt lärande.

Nu talas det om undervisningen antingen som katederundervisning eller eget arbete där eleverna själva tar ansvar. Båda formerna är ytterligheter och mellan dessa både pågår och utvecklas lärande där undervisningen är resursen.

Jag skriver mycket om on-off-situationer där läraren är aktiv, eleverna är passiva och där läraren är passiv och eleverna aktiva. Jag menar att on-off inte fungerar utan bidrar till ensamhet både för elever och lärare. Undervisning som pågår uppstår där lärare och elever tillsammans lär sig, arbetar korta stunder ensam men där läraren deltar oavsett eleven behöver hjälp eller inte. Klassrumsorganisation med variationer av undervisning stöttar också lärarens aktivitet att oavbrutet undervisa.

Jag skriver mycket om detta i Undervisningen mellan oss, 2014 

Det här inlägget postades i Systematiskt kvalitetsarbete i undervisningen, Undervisningen. Bokmärk permalänken.

1 svar på Om eget arbete till pågående undervisning i klassrummet

  1. Jan Lenander skriver:

    Kloka tankar om hur undervisning helt enkelt borde ske. Sedan är det nog så att det finns en progression mot ökad andel av det du kallar on off undervisning. Jag kan se på min egen kompetensutveckling där jag numera lyssnar på en stor andel helt enkelriktade genomgångar och mellan detta ägnar mig åt helt eget arbete för att bemästra något nytt. Hade jag inte via gymnasium och högskola tränats i detta så hade jag inte klarat det.

    Jag har sedan aldrig varit speciellt förtjust i uttrycket katederundervisning, ett uttryck skapat för att smutskasta lärare, men förstår de som använder det i positiv kontext för att sätta hårt mot hårt i mötet med de som vill begränsa lärares ledarskap

Kommentarer är stängda.