Min pedagogiska fråga om jag vore rektor

Min pedagogiska FRÅGA och UNDERSÖKNING om jag vore rektor:

Skolan och generositeten. Det finns all anledning att fundera hur, när, genom, vad, vem som omfattas av denna generositet. Skulle jag vara rektor skulle jag be mina lärare och min skolpersonal att under en vecka ge gensvar på hur den egna skolan är och verkar generös. Det är också viktigt att vi tillsammans definierar ordets betydelse, att vi slår upp det i ordböckerna så att vi förstår vidden av ordets betydelse.

Det betyder att jag som rektor lyfter fram ord och meningar ur läroplanens inledande stycken och frågar hur det ser ut i skolpraktiken. Som rektor lyfter jag frågan. Tillsammans lever vi svaren. Hur svaren sedan presenteras – det kan bara mångfalden visa; postitlappar, elevgensvar, utvärderingar, leenden, lärarutbyten …

This entry was posted in Om jag vore rektor and tagged , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *