Det första läraråret

Det första läraråret:

 • Det första uppropet
 • Det första fikat i lärarrummet
 • Det första mötet med kopiatorn och kulturen kring hur att laga och fixa den
 • Det första mötet med klassrummet
 • De första egna nycklarna
 • Den första koden in i skolan
 • Det första mötet med de andra lärarna
 • Det första samtalet med föräldrarna
 • Det första hembrevet till föräldrarna: Att skriva det, formulera, tänka och låta så många andra läsa det innan det slutligen hamnar i elevernas väskor för att tas hem eller klickas iväg via nätet och hamnar hos föräldrar som tänker, tycker, undrar och frågar
 • Det första mötet med föräldrarna
 • Det första föräldramötet – man borde spela upp ett föräldramöte under sin tid vid lärarutbildningen – och lära sig att använda läroplanen som kommunikationsunderlag
 • Den första skolmaten som man äter som lärare
 • Den första rastvakten
 • Det första rektorssamtalet
 • Det första mötet APT
 • Det första schemat man lägger
 • Den första schemaändringen man gör
 • Det första höstlovet – va, redan, men oj, gick det så här fort
 • Det första skriftliga omdömet
 • Det första betyget
 • Den första gång man rättar prov – men … hur gör jag nu när eleverna svarar så här …
 • Det första nationella provet – och känslan och rädslan över att inte duga som lärare
 • Den första konflikten
 • Det första samtalet med den eleven som …
 • Den första lektionen
 • Det första misslyckandet
 • Den första gång man hamnar i konflikt om kepsen, mössan
 • Den första gång man tar ifrån eleven mobilen
 • Den första gång man undervisar om sociala medier
 • Den första gång man upptäcker att en elev lärt sig läsa
 • Den första gång man inser att man kan utbilda små barn i procenträkning
 • Den första gång man möblerar sitt klassrum
 • Den första gång man säger vad man tycker i lärarrummet
 • Det första pedagogiska samtalet
 • Den första avslutningen av dagen i skolan
 • Den första kvällen innan man möter eleverna
 • Den första gång man beställer litteratur som eleverna ska få
 • Den första gång man går på fortbildning
 • Den första gång man är med på skolfotografiet
 • Den första gång …

 

Det här inlägget postades i Läraryrket och lärarrollen. Bokmärk permalänken.