Undervisning om tid och tidsuppfattning – och massor av tidsfrågor

Idag har jag skrivit om framtiden, om nutiden och om tid. Jag minns när jag lät eleverna fundera över tid (det går också att se i Körlings Barn, UR´s serie Barn av sitt språk).

Vad är tid? Varför mäter vi den? Vad betyder klockslag? Vad gjorde människan utan klocka? Är klocktid något annat än tid utan klocka? Hur kan man se solens gång som tidsmarkering? Om man inte hade klocka, tid eller överenskommelser runt tid vad skulle man då ordna och organisera kring? Vällingklocka? Hur många ord och begrepp berör tid? Vad är evig tid? Vad är evighet? Är evigheten tidlös?

Sätt in följande ord eller meningar i egna sammanhang. Då kan man erbjuda eleverna att konstruera meningar där dessa ord ingår såväl muntligt (vilket jag alltid gör) och skriftligt:

 • den sista tiden
 • tidsbrist
 • ta tid
 • tiden är kommen
 • klockan slår tolv
 • tiden är ingenting
 • prick klockan två
 • Tiden har vingar
 • tid är pengar
 • att vinna tid
 • tids nog
 • tiden läker alla sår

Låt lektionen bli muntlig, låt eleverna konstruera meningar ihop, låt dem prata, diskutera och språkutvecklas i gemenskap med andra. Tiden är allt i klassrummet!

Det här inlägget postades i Läraryrket och lärarrollen. Bokmärk permalänken.