Ett språkuppdrag!

Hej!
Jag hoppas du inte har något emot att jag kontaktar dig med detta upprop. Jag skickar det till alla i min kontaktlista som bor i Stockholmsområdet. Som du kanske vet så är jag engagerad i en ideell förening som heter Internationella Bekantskaper. Dess verksamhet går i korthet ut på att bygga broar mellan nyanlända och ”gamla” svenskar. ”Integrationsaktiviteter där din medverkan har stor betydelse”, som det så fint står på vår hemsida:
http://bekantskaper.se/

Nu är vi på jakt efter nya volontärer, så det vore jättegulligt om du tog dig tid att läsa raderna här nedanför, skrivna av Mr Internationella Bekantskaper himself: Pelle Friman. Har du inget intresse/ingen tid att engagera dig just nu vore jag supertacksam om du hade lust att skicka detta vidare till dina kontakter. Gå också gärna in på vår Facebook-sida och gilla oss där – och dela gärna uppropet med dina vänner där också:
https://www.facebook.com/notes/internationella-bekantskaper/vi-s%C3%B6ker-volont%C3%A4rer-till-tre-intressanta-givande-och-mycket-viktiga-uppdrag/301476566617886

Stort tack för att du tog dig tid att läsa mailet och har du några frågor får du jättegärna höra av dig.

HÄR ÄR UPPDRAGET:

Hej!

I takt med att bland annat alltfler SFI-skolor kontaktar oss med intresse att ta del av vad Internationella Bekantskaper har att erbjuda växer vårt behov av ytterligare volontärer. Nu vänder vi oss till er som redan  engagerar er, har haft ett engagemang med oss tidigare eller på annat vis kommit i kontakt med vårt arbete. Kanske kan något av dessa tre uppdrag vara intressant för dig. I så fall ber vi dig skicka ett meddelande och anmäla dig till:

pelle.friman@bekantskaper.se

1) Medpratare 

Beskrivning av uppdraget/uppgifterna
Bland föreningen Internationella Bekantskapers aktiviteter finns något som vi kallar vår ”medpratarverksamhet”. Den går ut på att svensktalande personer på lektionstid leder samtalsgrupper om cirka fem personer. Detta sker i samarbete med lärare som undervisar i ämnena svenska för invandrare (SFI) eller svenska som andraspråk (SAS). Bakom det här upplägget ligger vår övertygelse att mindre grupper ger eleverna mycket bättre möjligheter att öva talad svenska än större helklasser om 25–30 elever. Som medpratare har man, om man vill, stort utrymme att påverka vilka samtalsämnen man ska utgå ifrån vid varje tillfälle och man får all hjälp man kan behöva av de berörda klassernas erfarna lärare. Just nu ingår drygt 40 medpratare i det här arbetet och en normal vecka når vår service ut till 250 elever. Vi strävar ständigt efter att ge fler svenskstuderande en sådan här extra muntlig språkträning och därför har vi alltid ett stort behov av ytterligare svenska deltagare som har möjlighet att vika ett par timmar då och då till dessa informella och i allmänhet väldigt givande samtal med vuxna invandrare. Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst besök på någon av skolorna där vi bedriver den här verksamheten. Vid detta besök kommer du att vara i en liten konversationsgrupp tillsammans med någon av våra mer erfarna medpratare för att lyssna, se och lära hur man kan gå tillväga i uppdraget.

När och var ska uppdraget utföras?
Vi samarbetar med skolor i centrala Stockholm och i Tensta där svenska undervisas till mer eller mindre nyanlända invandrare. Eleverna har undervisning måndag-fredag och det största behovet av hjälp finns oftast på förmiddagarna. Vanligast är att våra medpratare sitter i sina smågrupper mellan kl. 10 och 12 men det ges även möjlighet att komma på eftermiddagar eller på kvällstid. För att underlätta administrationen har vi scheman där man som intresserad med åtminstone en veckas framförhållning tecknar sig för de tillfällen då man kan delta.

Specificera krav eller annan information
Vi vill att medpratarna har svenska som modersmål eller en väl utvecklad talad svenska och besitter en vanlig lekmannamässig allmänkunskap om Sverige och Stockholm. Det krävs alltså inga som helst expertkunskaper och man förväntas inte agera lärare. En oroväckande stor andel av dessa elever använder knappt svenska alls i sin vardag och våra konversationsmedhjälpares närvaro är enormt uppskattad av både kursdeltagare och inblandade lärare och skolledningar. Det ska nämnas att endast någon av de nuvarande medhjälparna hade tidigare erfarenhet av att vara i den här rollen när de började och de som är eller har varit delaktiga har eller har haft uteslutande positiva upplevelser av sitt engagemang. Som modersmålstalare av svenska bör man veta att man befinner sig på sin språkliga hemmaplan i de här samtalen och självklart är det viktigt att man visar intresse för vad eleverna har att säga och vid behov hjälper samtalen på traven med frågor eller kommentarer. Läs mer om oss på vår hemsidahttp://bekantskaper.se och om medpratande på: http://bekantskaper.se/faq/

Minimiåtagande
2 timmar i månaden

2) Språkstödjare till nyanlända skolungdomar 

Beskrivning av uppdraget/ uppgifterna
En skola i närheten av Liljeholmen har kontaktat Internationella Bekantskaper för att med vår hjälp kunna erbjuda språkstöd till elever med kort tid i Sverige och som därför har begränsade kunskaper i svenska. Eleverna är i åldrarna 16-20 år, saknar gymnasiebehörighet från sina hemländer och läser nu in svensk grundskolekompetens, bland annat för att kunna söka vidare till något av de nationella gymnasieprogrammen. Eleverna har i allmänhet mycket ringa kontakt med svenskar och vårt uppdrag handlar om att erbjuda dem möjlighet att på lättsamt vis öva talad svenska i grupper om 4-6 elever. Vi försöker nu rekrytera medarbetare intresserade att ingå i någon av de grupper av språkstödjare som under höstterminen kommer att jobba tillsammans med varandra och med elevernas lärare i detta synnerligen viktiga och givande uppdrag. För att ge en tydlig bild av elevernas behov hänvisar vi till följande länk:http://www.dn.se/sthlm/nyanlanda-elever-ska-fa-sarskilt-stod

När och var ska uppdraget utföras?
Uppdraget sker på vanlig lektionstid och kan variera utifrån era möjligheter att delta. Skolan ligger i Midsommarkransen och med tunnelbana från T-centralen och en kort promenad är man där på ca 25 minuter.

Specificera krav eller annan information
Vi vill att du har svenska som modersmål eller en väl utvecklad talad svenska och besitter en vanlig lekmannamässig allmänkunskap om Sverige och Stockholm. Det krävs alltså inga som helst expertkunskaper och man förväntas inte agera lärare. Det är inte heller meningen att du ska ta på dig andra sociala uppgifter förutom just den språkliga träningen.

Minimiåtagande
För uppdraget krävs en viss regelbundenhet med åtminstone ett besök på skolan var tredje vecka.

3) Läxhjälpare

Beskrivning av uppdraget/uppgifterna
Det finns idag ett stort behov av kompletterande läxhjälp till många skolbarn/-ungdomar i Sverige. Under hösten 2011 tillfrågades vår förening av föräldrar i Rinkeby och Tensta om vi kunde hjälpa deras barn med sådant skolarbete som de själva känner att de inte kan hjälpa till med, antingen på grund av kort utbildningsbakgrund eller bristande kunskaper i svenska. Vid terminsslutet i december deltog nio elever – sex flickor och tre pojkar – mellan 7 och 16 år och deras mödrar samt ett tiotal läxhjälpare i det här initiativet. Under de senaste två månaderna har fler familjer hört av sig till oss och uttryckt behov av liknande hjälp och vi har nu tvingats ställa dem på en väntelista tills fler volontärer tillkommit. För att kunna erbjuda gynnsamma, lugna lärandetillfällen anpassar vi nämligen antalet elever till antalet läxhjälpare och vi söker ständigt ytterligare medarbetare så att fler elever kan erbjudas den här hjälpen. Denna verksamhet omfattar nu ungefär 15 elever och ett tjugotal läxhjälpare totalt och vid varje tillfälle är 7-10 av dessa medarbetare på plats.

När och var ska uppdraget utföras?
Vi håller till i bekvämt rymliga lokaler på en SFI-skola i Tensta på tisdagar och torsdagar mellan kl. 18.00 och 20.00 och vi behöver folk i olika åldrar med intresse att delta antingen regelbundet eller på en då-det-passar-basis i mån av tid. Vi håller på att etablera en liknande verksamhet i Vällingby på kvällstid och söker även medarbetare som är intresserade att komma dit och hjälpa till.

Specificera krav eller annan information
Ingen förväntar sig att du ska vara utbildad lärare eller ”superpedagog” (även om detta förstås inte skulle utesluta någon). Däremot är det viktigt att du har ett genuint intresse att engagera dig i arbetet.

Minimiåtagande 3 timmar i månaden

Kontakt:

pelle.friman@bekantskaper.se

Det här inlägget postades i Verkligheten. Bokmärk permalänken.

Ett svar på Ett språkuppdrag!

  1. Hulya skriver:

    Synd att jag inte bor i Stockholmsområdet, vilken betydelsefull verksamhet och vilka viktiga möten!

Kommentarer är stängda.