Värdegrund – något vi lär om eller något vi befinner oss i?

Hej Anna-Marie!
Pärmarna med klokskap avlöser varandra och ger sken av att lösa både skolans problem och de stora livsfrågorna. Idag talade någon med mig om en ny pärm i lyriska ordalag. Stegvis skulle undervisningen ske, och utbildad på materialet skulle läraren vara. Fina resultat utlovades också naturligtvis och metoden passade ”alla”. Vad är det för fel på vår fina värdegrund som kan genomsyra alla ämnen och ta avstamp i barnens vardag, funderar jag. Vad tänker du om färdiga material för värdegrundsarbete?

Jag tänker att i skolan är det i värdegrunden vi står i, verkar för, påverkar och möts i. Den är daglig. Jag tror att vi måste diskutera den oftare, och famna såväl bristande bemötande, bristande kunskap med det vi gör när vi gör det, ser barnen, pratar till dem och inte om dem, inte säga till inför alla, prata respektfullt, använda ett rikt och generöst språk för att skolan är generös. Allt är värdegrund. Det är inte ett paket som ligger vid sidan om det dagliga arbetet utan i det dagliga arbetet.

Vi kan alltid lära genom att diskutera och lyfta frågorna. Och när vi gör det är vi i den. Värdegrunden!

 

Det här inlägget postades i Läraryrket och lärarrollen. Bokmärk permalänken.