Category Archives: Fritidspedagogik

Läsförmågan och ledigheten

Att tjata om läsningen och i synnerhet sommarläsningen gör själva läsandet till ett måste. Ofta blir vi mer högljudda och envisa i vår iver att se till att boken blir läst. Och som svar kanske boken avvisas eller bemöts vi … Continue reading

Posted in Föräldramötet, Fritidspedagogik, Hinder för lärande, Högläsning, Kommunikationen, Lässtrategier, Litteratur och läsning, Ordförrådet, Synligt läsande | Leave a comment

Tack Christian Lundahl för viktiga ord om formativ bedömning

Inlägg som berör samma teman: Christian Lundahl – TACK! Några ord från Christian Lundahl till oss alla! Formativ bedömning – jag räknar skratt och spontana yttringar

Posted in Fritidspedagogik, Kommunikationen, Pedagogik | Leave a comment

Fritidspedagogen – inte en fri resurs utan en egen

  Ja, mycket kan man önska. Att man som lärare fritt får be fritidspedagogen om att hoppa in i klassrummet. Precis som det är möjligt? Allt detta inhoppande i den pedagogiska miljön. Det omvända då. Läraren som hoppar in istället … Continue reading

Posted in Fritidspedagogik | 3 Comments

Fritidspedagogens knyter skridskor?

Fritidspedagogen! Upplyft och se denna yrkeskategori. I det fördolda utvecklar de barn som leker. I en helt annan form kommer pedagogiken. Jag hörde en av dessa igår. Och jag tänkte. De tar barnen till skridskoplanen, knyter skridskor i mängder, tar … Continue reading

Posted in Fritidspedagogik, Pedagogik, Redskapen | Tagged , , , | 3 Comments