Tag Archives: arga

Om hur vi bråkar – matematik för bråkiga barn?

”Matematik för bråkiga barn” är en sökmening som gör att man hamnar på min blogg. Meningen får mig att fundera. Bråk i matematik är någonting för alla barn måste jag leka. Men det är inte detta som avses med sökfrågan. … Continue reading

Posted in Autodidakten, Hinder för lärande, Pedagogik, Verkligheten | Tagged , , , , , , , , , | 3 Comments