Tag Archives: metakognitiva skrivande

Bläckets kretslopp

Skrivandet handlar om att tanken blir bläck. Det jag tänker formuleras utanför mig själv. Vygotskij skulle säga att tanken kanske blir till där på pappret för att flytta in och bli medveten tanke innanför. Bläckets kretslopp med andra ord. Inlägg … Continue reading

Posted in Skriver om ditt och datt, Verkligheten, Vygotskij | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment