Tag Archives: Rätten till ett namn

Vill du vara elev i ditt eget klassrum?

– Vill du vara elev i ditt eget klassrum? Ja, så brukar jag fundera, så brukar jag fråga. Vill du höra ditt namn uttalas i klassrummet? Varför inte om du svarar nej, varför ja om du svarar ja? Vill du … Continue reading

Posted in Ansvaret, Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , | 2 Comments